Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία έτους 2015:

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2015 :

Καταχωρήθηκε: 04/07/2016

Οικονομικά στοιχεία έτους 2014:

Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 2014 :

Καταχωρήθηκε: 08/06/2015

Page 1 of 11
Οικονομικά Στοιχεία June 6, 2013

Contact

Lefki - Xanthi, Greece
Phone: +30 25410 27836
Fax: +30 25410 72323
Website: https://www.smirdex.gr
Email: pr@smirdex.gr