Επιχειρούμε εξω

Η βιομηχανία λειαντικών προϊόντων ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. έχει ενταχθεί στη Δράση «EΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με κωδικό ένταξης πράξης Ν7EE-0003743.

Σελίδα 1 από 11

Επικοινωνία

Λεύκη- Ξάνθη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 25410 27836
Φαξ: +30 25410 72323
Ιστοσελίδα: https://www.smirdex.gr
Email: pr@smirdex.gr