Μαλακές Βάσεις Ενδιάμεσες 950

Περιγραφή

Dimension Pcs/pack Article number
150mm χωρίς τρύπες 1 950150410
150mm 6  τρύπες 1 950150416
150mm 7  τρύπες 1 950150417
150mm 9  τρύπες 1 950150419