Εύρευνα και Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη ήταν πάντα ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς της Smirdex. Καινοτόμες ιδέες και μοναδικές λύσεις εφαρμόζονται διαρκώς προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  Η επαναπληροφόρηση από την πλευρά τους συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων και στην βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και τεχνικών.

Οι νέες μέθοδοι ελέγχονται διεξοδικά στα  υψηλής τεχνολογίας εργαστήρια της εταιρίας από εξειδικευμένο προσωπικό και πολλές φορές επιστημονικοί συνεργάτες αναλαμβάνουν και ακαδημαϊκή έρευνα για την εξεύρεση λύσεων σε θέματα παραγωγής. Η Smirdex έχοντας πολλές φορές ανάγκη για εξειδικευμένα μηχανήματα, οδηγείται στον σχεδιασμό και κατασκευή τους εξ’ ολοκλήρου από την ίδια και πάντα υπό την στενή επίβλεψη των ανθρώπων της.

 

Σελίδα 1 από 11

Επικοινωνία

Λεύκη- Ξάνθη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 25410 27836
Φαξ: +30 25410 72323
Ιστοσελίδα: https://www.smirdex.gr
Email: pr@smirdex.gr